Zarządzanie produkcją a systemy ERP

Nie zastępujemy systemów klasy ERP, które koncentrują się na zarządzaniu księgowością, kadrami, sprzedażą, magazynem, ewentualnie zakupami. Natomiast Effictory, jako system zarządzania produkcją, integruje się i współpracuje z systemami zewnętrznymi typu ERP i CRM, skutecznie rozwiązując problemy na samej hali produkcyjnej.

Effictory rozwiązuje problemy fabryki w zarządzaniu produkcją

Effictory stanowi dopełnienie systemów klasy ERP, szczególnie w automatycznym planowaniu procesu produkcji i późniejszej aktywnej optymalizacji. Dostarcza zawsze aktualnych danych o stanie i zaawansowaniu zleceń produkcyjnych, przepływie produkcji w toku, prognozach terminów dostaw, faktycznych pracochłonnościach realizacji poszczególnych zadań, produktywności, dostępnościach maszyn i statystykach jakości - pełny wskaźnik OEE. Informacje, które dostarcza Effictory, zaspokajają w pełni potrzeby informacyjne menedżerów na poziomie operacyjnym, jak i Zarządu.

Dzięki opcji chronometrażu, meldowaniu postępów w czasie rzeczywistym oraz wykorzystaniu różnorodnych źródeł danych, Effictorypodejmuje decyzje planistyczne w oparciu o wiarygodne dane, dzięki czemu wynikowy harmonogram produkcji jest wiarygodny i realizowalny, terminy realizacji możliwe do dotrzymania, a klienci fabryki są szczęśliwi.

Każdy pracownik otrzymuje informację o swoich zadania na pulpitach meldunkowych lub urządzeniach mobilnych. Dzięki kolejce zleceń, zawsze wie, czym powinien zająć się w następnej kolejności. Effictory na bieżąco kontroluje postępy wszystkich działań i dostosowuje harmonogram w czasie rzeczywistym oraz informuje menedżerów produkcji o wszystkich odchyleniach wydajności i ryzykach niezrealizowania zamówień na czas. System zarządzania produkcją Effictory oblicza również rzeczywiste wydajności pracowników lub zespołów i stanowi wiarygodne źródło danych dla systemu motywacyjnego. Fabryka może też zdecydować się na udostępnienie informacji o wydajności na pulpitach, co pozytywnie wpływa na motywację pracowników i chęć osiągania założonych planów produkcji.

 

Zarządzanie produkcją to coś więcej niż lista zamówień w ERP

Każdy menedżer produkcji wie, że lista zamówień to dopiero początek. Trzeba rozplanować pracę na wszystkich stanowiskach, uwzględnić wąskie gardła, zmiany technologii, alternatywne ścieżki procesu, dobrać najszybsze dla danego produktu maszyny.